Zajímavé informace o hasičích

|Vydáno 14.01.2014| Členům sboru dobrovolných hasičů náleží funkční označení. Toto označení můžeme spatřit na uniformách členů a funkcionářů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Označení si představíme v dnešním článku. U členů patřící do jednotek sboru dobrovolných hasičů se používá označení o kterém se můžete dočíst z...
|Vydáno 25.11.2013| Hasiči u zásahu plní různé funkce, které jsou dány jejich odborností. V rámci jedné jednotky SDH (dále jen JSDH) se rozlišují zejména následující hlavní funkce:    Velitel jednotky: jediný v daném JSDH - velí jednotce.  Velitel družstva: může být několik. Zasahující jednotka musí mít mezi...
|Vydáno 23.02.2013| Legenda o svatém Floriánovi Svatý Florián, jehož jméno je z latinského slova „florianus“ a v překladu znamená „kvetoucí, rozkošný“, patří mezi nejpopulárnější české světce. Svatý Florián se narodil někdy v polovině 3. století našeho letopočtu někde na území dnešního Rakouska. Nejdříve působil jako plukovník...
|Vydáno 17.02.2013| Hasičské desatero Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci obtíž. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s...